Crea

Creativiteit
Ik vind ontzettend veel leuk en daarom laat ik me niet in een klein, afgebakend gebied plaatsen. Media is toch veel meer dan alleen tekst en fotografie? Creativiteit is de spil in het raderwerk van letters en beelden. Daarom pak ik met mijn onderneming Simon Dirks Media regelmatig leuke, kansrijke projecten op.

Infoschermen middels narrowcasting

Een voorbeeld van creativiteit is het project met digitale infoschermen in de gemeente Wierden. Op twintig schermen worden evenementen gepromoot en prijzen lokale ondernemers hun diensten en waren aan. Op deze wijze wordt de sociale cohesie binnen de gemeente Wierden op meerdere vlakken versterkt.

Eigen uitgave van Magazine Wierden

In dat kader, denk aan noaberschap, geef ik sinds 2023 het lokale maandblad Magazine Wierden uit. Dit is een mooie, handzame en gratis verkrijgbare glossy, geheel gericht op de lokale lezer. Kortom, voor het vormgeven van advertenties, advertorials of magazines draai ik mijn hand ook niet meer om. In overleg is ontzettend veel mogelijk!

Vrijwillige inzet voor het dorp

En wat dat noaberschap betreft, zet ik mij op vrijwillig vlak in voor het dorp. Het organiseren van kleine evenementen geeft mij positieve energie. Zo trek ik samen op met enkele enthousiastelingen om jaarlijks een levendige dorpsquiz (de Wierdense Kwis) neer te zetten, waar zo’n duizend inwoners plezier aan beleven. Ook ben ik een van de kartrekkers van de jaarlijkse kerstmarkt en andere mooie acties in de winkelkern van Wierden.